Bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw te Brugge
Bezoek aan het psychiatrisch ziekenhuis Onzelievevrouw te Brugge
1 oktober 2016
HVAC: Heating, Ventilation and Air-Conditioning
HVAC: Heating, Ventilation and Air-Conditioning
12 oktober 2016
Gegidste wandeling in de Plantentuin Meise
Gegidste wandeling in de Plantentuin Meise
16 oktober 2016
Elementaire deeltjes, bouwstenen van het leven
Elementaire deeltjes, bouwstenen van het leven
20 oktober 2016
De haven van Antwerpen: een gevarenzone?
De haven van Antwerpen: een gevarenzone?
20 oktober 2016
Chemische procesengineering
Chemische procesengineering
10 november 2016
Nieuwe ontwikkelingen en management bij voedingsallergenen
Nieuwe ontwikkelingen en management bij voedingsallergenen
22 november 2016
12okt2016
Cursus

Het hoe en wat in verband met systemen, doeltreffende berekeningen en controle nadien op het vlak van verbruik.

Op zoek naar een job?

Bekijk het vacatureaanbod op ie-net jobportaal.

Deze maand in ons magazine

ILYA nummer 23

Onze verenigingsmotor draait op volle toeren

Onze nieuwe ingenieursvereniging is ondertussen een half jaar oud en blaakt van gezondheid. We zetten sterk in op dienstverlening en het aanbod aan kennisdoorstroming wordt permanent opgevolgd. Met ons aanbod spelen we direct in op de concrete vragen van onze leden. De comités die een adviesverlenende functie hebben voor de raad van bestuur, zijn de voorbije maanden geïnstalleerd en ook daar is al veel werk verzet. Dat zien jullie bijvoorbeeld aan onze nieuwe communicatiestijl.

Het thema van dit nummer is Gezondheid, uw gezondheid. Ook daar dragen wij, ingenieurs, meer dan ons steentje aan bij. Interessante voorbeelden lees je onder andere in de artikels over de economische haalbaarheid van innovaties op gezondheidsvlak en in het interview met de winnares van de ie-prijzen van 2015.

© IE-NET 2016