“Draadloze” Gasdetectie: snel en efficiënt

7 maart 2017
Ingenieurshuis
Desguinlei 214
2018 Antwerpen
België
“Draadloze” Gasdetectie: snel en efficiënt

In deze voordracht zullen we aan de hand van enkele casussen een overzicht bieden van wat vandaag de dag allemaal mogelijk is inzake: verschillende sensor technologieën, wireless mogelijkheden, correct onderhoud en toepassingen in de praktijk.

Een organisatie van ie-net | Expertgroep Meet- en Regeltechniek i.s.m. RAE BeNeLux

Course Information

Inschrijven

Kostprijs

Gratis voor studenten
€ 10,00 voor ie-net-leden
€ 30,00 voor niet-leden

© IE-NET 2016